Drinkbakken voor melkvee, wat is belangrijk?

Voldoende drinken stimuleert de voeropname en zorgt daardoor voor een betere energievoorziening van de koe en een betere penswerking. Verder speelt water een belangrijke rol in de melkproductie, beheersing van lichaamstemperatuur en nog tal van andere functies in het lichaam van de melkkoe. Daar waar het voer van het vee vaak tot in detail wordt beheerd, wordt water vaak verwaarloost. Dat terwijl een koe echt een fijnproever is als het om water gaat. Dat komt onder meer door haar goede reuk. Als een koe het water niet smakelijk vindt, drinkt ze minder. De smaak van water hangt vooral af van de in het water aanwezige mineralen, vooral natrium, kalium, calcium en magnesium. De smaak van leiding- en ook bronwater verschilt per regio.

Wilt u meer weten over de gevolgen van mineralen in drinkwater voor rundvee, lees dan dit artikel over de invloed van mineralen op de smaak van drinkwater

Wanneer drinkt mijn melkvee voldoende water

Zodra de temperatuur en de luchtvochtigheid oplopen hebben melkkoeien meer behoefte aan vocht. De koe moet namelijk meer drinken om haar lichaamstemperatuur te verlagen. Een koe heeft dagelijks 0.05 liter water per kg lichaamsgewicht nodig, daarbij is voor iedere kilogram melk 2 liter water extra nodig. Reken zelf maar uit. In totaal gaat het om zo’n 100 tot 150 liter per dag. Bij ernstige hittestress loopt de waterbehoefte met 0,2 liter water per kg lichaamsgewicht per dag toe, wat kan oplopen tot 200 liter water per dag. Voldoende water is dus erg belangrijk, zorg altijd voor voldoende drinkbakken. De GD adviseert per 15 koeien een sneldrinker of per 20 koeien één voorraadbak.

Afmetingen:

Volgens Duits onderzoek heeft elke koe een drinkbak lengte van minimaal 10 cm nodig, zodat de dieren ongestoord kunnen drinken. Volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is 7 cm drinkbak lengte per koe al voldoende. De drinkbak moet ook minimaal 7 cm diep zijn, de koe moet namelijk met haar bek onder water kunnen. Zodra je slurpende geluiden hoort, is het waterniveau te laag. Voor een goed toegankelijke drinkplek moet er een omtrek van 120 cm beschikbaar zijn.

De hoogte van de bak mag varieert meestal tussen de 60 en 70 cm.Voor de meest natuurlijke drinkhouding geldt hoe lager hoe beter.

Locatie van de drinkbak

De waterbakken moeten goed verdeeld worde nover de stal. Volgens de MDV mag dat met een maximale tussenruimte van 32 meter zijn. In de praktijk merkt men dat koeien vooral na het melken en eten graag drinken. Er zal dus zeker een drinkbak in de buurt van de melkplaats moeten hangen. Zorg wel dat de bak niet te dicht bij het voer hangt, op deze manier voorkom je dat het voer nat wordt. Plaats de drinkbak ook niet direct achter de voerbak om mest in de bak te voorkomen. Ten slotte adviseren wij een ruimte van drie meter rondom de drinkbak zodat koeien ongestoord kunnen drinken.

Waterkwaliteit:

Voor een optimale wateropname moet de kwaliteit van het water goed zijn. Zoals eerder benoemd heeft een koe een goede reuk, voorkom daarom geur en kleur in het water. Reinig de drinkbakken regelmatig om vervuiling in de bakken te voorkomen. De temperatuur van het water wordt tussen de 10 en 20ºC geadviseerd. In koude wintermaanden wordt daarvoor een voorkoeler of warmtewisselaars van de melkinstallatie gebruikt. Let hierbij wel op de risico’s die dergelijke installaties opleveren.