100 melkkoeien en 50.000 kuikens

Situatie

Het drinkwater van het vee komt uit een 60 meter diepe boorput. Het water uit deze boorput bevat erg veel ijzer, dit veroorzaakte veel afzet in de leidingen. Door de grote hoeveelheid ijzer in het water verstopte het waterfilter in het voorlokaal van de kippen en werden de waterleidingen aan de binnenkant aangetast. Verstopte en aangestaste waterleidingen zijn niet schoon te houden, dit moet dus bij de bron worden aangepakt.


De watercheck

  • Te veel ijzer in het drinkwater
  • Te veel Mangaan in het drinkwater
  • Verstopte voorfilters
  • Aanslag in de waterleidingen waarin bacteriën groeien
  • Drinkwater bevat al natrium

Oplossing:

Hier is gekozen voor een volautomatisch systeem dat in één werkgang al het ijzer en mangaan uit het water kan filteren. Doordat het systeem volautomatisch werkt heeft de veehouder hier geen omkijken naar. Het systeem spoelt zichzelf op ingestelde tijden, bijvoorbeeld snachts als het waterverbruik laag is. Een ander groot voordeel van dit systeem is dat er geen verbruiksartikelen nodig zijn, na de aanschaf van de installatie hebt u dus geen extra kosten. Doordat de installatie zonder zout werkt, is er geen risico dat het natrium gehalte in het water stijgt. Dit is iets wat wij in de praktijk vaak tegen komen en ook lang niet altijd een probleem is, echter blijkt uit het wateronderzoek dat het water al natrium bevat en te veel zout in drinkwater is niet goed voor vleeskuikens. Het trekt de water-voerverhouding uit elkaar waardoor er natte stallen ontstaan.