Testimonials

Testimonials

Hilde

25 mei 2020

De melkproductie is met 2 tot 3 liter gestegen met gelijk blijvende gehaltes Op dit…

Lees verder

Testimonial Dries Lahousse

09 maart 2020

“De waterstalen bewijzen het voordeel van Ultra Filtratie” Melkvee en pluimveehouder Dries Lahousse was altijd…

Lees verder

Testimonial Matthys Johan

09 maart 2020

Van oppervlaktewater naar kwalitatief drinkwater “Het feit dat ik volledig ben overgestapt van leidingwater naar…

Lees verder

Testimonial Christ Berth

09 maart 2020

50% minder sterfte door kwalitatief drinkwater en dat met regenwater “De reinigingsinstallatie is (nu een…

Lees verder