Breektank

In de veehouderij wordt veel gewerkt met leidingwater. Omdat het water in de leidingen in contact komt met dieren, mest of entstoffen (welke in gevaarsklasse 5 vallen) moet terugstroming voorkomen worden. Om vervuiling van openbare waterleidingen tegen te gaan is het dan ook verplicht een breektank te installeren. Een breektank voorkomt dat vervuild water terugloopt in het waterleidingnet. Zorg echter wel dat het water in de breektank schoon blijft, schoon drinkwater is namelijk cruciaal voor gezonde dieren.

Waar moet een breektank aan voldoen?

Een breektank moet voldoen aan aan de eisen van een terugstroombeveiliging voor vloeistofklasse 5, waarbij een zogenaamde atmosferische onderbreking vereist is. Dit wil zeggen dat het water middels een vrije uitloop in een voorraadvat stroomt. Doordat de overloop van het voorraadvat lager zit dan de introomopening is het fysiek onmogelijk dat het water nog terug het leidingnet instroomt. Vanuit het vat wordt het water middels een opvoerpomp met de gewenste druk in het leidingwerk van het bedrijf gepompt.

Klasse 5: Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën, schimmels of virussen.

Hiervoor zijn er drie beveiligingseenheden geschikt;

 • Beveiligingseenheid AA → Atmosferische onderbreking met vrije uitloop boven rand
 • Beveiligingseenheid AB → Atmosferische onderbreking met niet ronde overloop
 • Beveiligingseenheid AD → Atmosferische onderbreking met injector

De Total Water Care Breektank

Onze, compleet uitgeruste, breektank voldoet aan de gestelde eisen. Hij is voorzien van een RVS onderwaterpomp met frequentiesturing. Op deze manier is het systeem geluidsarm en zorgt hij voor een constante druk met een laag stroomverbruik. Het is een gemakkelijk systeem wat in alle maatvoeringen door een normale deur past en op een kunststof pallet staat.

De breektank heeft de BELGAQUA keur . De unit is ook conform de WRAS standaards en beantwoord ook aan de KIWA richtlijnen.

De voordelen van onze Total Water Care Breektanks: 

 • Goed advies door gespecialiseerde agrarische adviseur, altijd een maatwerk oplossing zodat u verzekerd bent van voldoende water en voldoende druk. 
 • Perfecte aansluiting op reinigingsinstallaties
 • Mogelijk inclusief ingebouwde UV desinfectie
 • Voldoet aan alle wettelijke eisen en richtlijnen
 • Volautomatische vulling
 • Detectie / borging waterniveau
 • Systeem houdt circulatie in stand
 • Door frequentiegestuurde pomp veilig bij vorst
 • Buffercapaciteit tijdens piekmomenten en calamiteiten 
 • Verhogen met een pompset van waterdruk en capaciteit 
 • Controle van inspecteur  wordt vereenvoudigd / overbodig

"Een breektank voorkomt niet alleen dat vervuild water terugloopt in het waterleidingnet, maar is in de praktijk ook erg nuttig als buffer tijdens pieken in het waterverbruik."

Sander Fiers - Drinkwaterspecialist Summit Water Systems