Ontijzering

Ontijzeren is het verwijderen van ijzerionen oftewel “roest” uit het water. Ijzer komt veelvuldig voor in grondwater. Meer dan 95% van alle bronwatervoorzieningen zijn in meer of mindere mate vervuild door ijzer. Vervuiling van ijzer is makkelijk te herkennen aan een oranje / bruine aanslag die achterblijft na contact met het water. De verkleuring zien we vaak terug op betonnen oppervlaktes, gootstenen, muren en als aanslag aan de binnenkant van waterleidingen. Ook heeft water dat ijzer bevat een afwijkende geur en smaak, waardoor wateropname bij dieren sterk kan verminderen. Al deze problemen zijn eenvoudig te verhelpen door het plaatsen van een ontijzeringsinstallatie.

Wat is ontijzering?

Ijzer komt in 2 varianten voor in het water tweewaardig ijzer (Fe2+) is de opgeloste variant die met het blote oog niet waar te nemen is. Driewaardig ijzer (Fe3+) ontstaat na oxidatie. Dit houdt concreet in dat het ijzer uitvlokt (overgang naar vaste vorm) na contact met zuurstof. Dit uit zich in bruine/oranje vlokjes die in het water zweven. Deze vlokjes leiden uiteindelijk tot veel vervuiling, doordat ze zich ophopen in het leidingsysteem. Hierdoor ontstaan verstopte leidingen, schade aan apparatuur en het heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Vaak gaat de aanwezigheid van ijzer hand in hand met het voorkomen van mangaan in het water. Dit is net als ijzer ook een metaal. Deze stof is met name te herkennen aan een vettige pikzwarte aanslag die ook tot veel vervuiling leidt. Wij hebben verschillende systemen in het assortiment die ijzer en/of mangaan zeer effectief verwijderen, met schone leidingen en een goede waterkwaliteit tot gevolg.

Hoe werkt ontijzering?

Het verwijderen van ijzer (en mangaan) kan uitgevoerd worden door middel van filtratie of ionenwisseling. In het eerste geval wordt het water actief in contact gebracht met zuurstof, zodat het ijzer volledig uitvlokt (Fe2+ → Fe3+). Daarna worden de vlokjes verwijderd door middel van een speciaal filtermedium. Hoe effectief het uitvlokken van ijzer lukt, is sterk afhankelijk van de hoeveelheid ijzer, de contacttijd met zuurstof en de pH (zuurtegraad) van het water. Indien het ijzer niet volledig omgezet wordt naar Fe3+, zal er dus een restant ijzer (en mangaan) in het water achterblijven, waardoor het niet volledig schoon is.

Ijzer kan ook verwijdert worden doormiddel van ionenwisseling. Een ionenwisselaar werkt op basis van een kunststof hars die opgeloste stoffen in het water kan binden. In het geval van ijzer kunnen dus alleen Fe2+ ionen uit het water verwijderd worden. Deze methode is daarmee alleen geschikt indien het water direct vanuit de bron, zonder contact met zuurstof, door de zuiveringsinstallatie gaat. Een ionenwisselaar werkt onafhankelijk van de pH en verwijdert tevens ook mangaan en hardheid. Deze toepassing kan dus breder ingezet worden. Als de cilinders met hars verzadigd zijn, worden deze gespoeld met een zoutoplossing. Daarna kan het proces weer van vooraf aan beginnen.

Deze technieken werken volledig geautomatiseerd en worden vooraf op de juiste capaciteit ingesteld. Ook het spoelproces gebeurd volledig automatisch, zodat dit geen extra arbeid met zich meebrengt. Op deze manier is er zorgeloos altijd schoon water beschikbaar.

De voordelen van ontijzering voor uw bedrijf en dieren:

  • Geen overmatige vervuiling en verstopte leidingen
  • Geen schade aan apparatuur op uw bedrijf
  • Geen vieze bruine verkleuringen van uw inventaris
  • Voldoende wateraanvoer en druk
  • Goed en smakelijk drinkwater voor uw dieren
  • Beter gezondheid van uw dieren

"Bij een waterverbuik van 20m3 per dag en 5 mg ijzer in het water, komt er jaarlijks 36,5 kg ijzer in het leidingwerk terecht!"

Sander Fiers - Drinkwaterspecialist Summit Water Systems