650 Melkkoeien

Bedrijf in West Vlaanderen

Situatie:

Dit melkveebedrijf ligt vlak aan de kust in West-Vlaanderen. Door verzilting van de grond is het hier onmogelijk om gebruik te maken van een boorput, dan zal men namelijk zout water oppompen. In deze regio kost leidingwater € 2,50 per m3, een investering in een eigen watervoorziening is dan snel terugverdiend. Bovendien krijgt het bedrijf vanwege haar grote omvang (650 melkkoeien) niet eens een aansluiting voor stadswater. Men is dus afhankelijk van regenwater, oppervlaktewater en diepte drainage.

Hoe werkt dit?
Men vangt regenwater op in grote ondergrondse citernes waarna het wordt doorgepompt in de waterleiding als drinkwater voor het vee. Als het regenwater op raakt gaat men over op oppervlaktewater. Het probleem hierbij is de bacteriële besmetting in de citernes en veel zwevende deeltjes. Bacteriën vermenigvuldigen snel in warm en stilstaand water en de wateronderzoeken gaven dan ook een zeer zware bacteriële besmetting aan. In bijgevoegde wateronderzoeken ziet u dat de kwaliteit van het drinkwater onvoldoende en dus onbetrouwbaar was.

Watercheck:

Het drinkwater moet worden gefilterd van zwevende deeltjes

Het drinkwater moet goed, schoon en betrouwbaar vanaf de bron te vertrekken

Het systeem moet automatisch en betrouwbaar werken

Oplossing:

Om het proces goed te beginnen verwijderen we eerst de zwevende deeltjes uit het drinkwater door middel van twee zelfspoelende voorfilters. Dit zelfspoelende systeem filtert de vervuiling continu uit het water. Doordat er twee filters staan kan dit proces gewoon doorgaan op het moment dat andere de filter zichzelf reinigt. Als alle grove deeltjes uit het water zijn kan een grote UV lamp het water ontsmetten van bacteriën. Dit proces werkt alleen als er geen restvervuiling is, de hiervoor geplaatste filters zijn daarom echt noodzakelijk. Na het ontsmetten van het water is de veehouder verzekert van schoon en vooral kiemarm drinkwater.

De kwaliteitscheck:

Onderstaande wateronderzoeken zijn van vóór en na de installatie. Deze watermonsters zijn bij de pomp genomen, vanuit dat punt vertrekt het water naar de koeien. De bacteriologische vervuiling in de leidingen en drinkbakken op het bedrijf zelf zullen dus nog wel gereinigd moeten worden.

Contact opnemen met Summit Water Systems

Wilt u contact opnemen met Summit Water Systems? Wilt u meer weten over onze diensten of producten, of bent u op zoek naar vrijblijvend advies? Laat uw gegevens achter, stel uw vraag of maak een afspraak met een van onze adviseurs.