Verbeterde melkproductie door gezond drinkwater (940.000 > 390 kve/ml)

Dit melkveebedrijf ligt vlak aan de kust in West-Vlaanderen. Door verzilting van de grond is het hier onmogelijk om gebruik te maken van een boorput. In deze regio kost leidingwater € 2,50 per m3, een investering in een eigen watervoorziening is dan snel terugverdiend. Bovendien krijgt het bedrijf vanwege haar grote omvang (650 melkkoeien) niet eens een aansluiting voor stadswater. Men is dus afhankelijk van regenwater, oppervlaktewater en diepte drainage.

Bij dieptedrainage vangt men regenwater op in grote ondergrondse citernes waarna het wordt doorgepompt in de waterleiding als drinkwater voor het vee. Als het regenwater op raakt gaat men over op oppervlaktewater. Het probleem hierbij is de bacteriële besmetting in de citernes en veel zwevende deeltjes. Bacteriën vermenigvuldigen snel in warm en stilstaand water en de wateronderzoeken gaven dan ook een zeer zware bacteriële besmetting aan. In bijgevoegde wateronderzoeken ziet u dat de kwaliteit van het drinkwater onvoldoende en dus onbetrouwbaar was.

De behaalde resultaten:

0 %
Lager kiemgetal
0 %
Betrouwbaar
0 %
Minder zorgen

De installatie

  • Zelfreinigende filters voor het filteren van zwevende deeltjes
  • UV Filtratie voor het verwijderen van bacteriële vervuiling

De veehouder stelde de volgende voorwaarden:

  • Het drinkwater moet worden gefilterd van zwevende deeltjes
  • Het drinkwater moet goed, schoon en betrouwbaar vanaf de bron te vertrekken
  • Het systeem moet automatisch en betrouwbaar werken

“De E.coli en mijn kiemgetal zijn gigantisch verlaagd”

Vragen over dit project of andere vragen?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.
totalwatercare waterzuiveringssysteem stappen

Meer winst met schoon drinkwater voor uw vee? Bekijk de gratis webinar!

Kijkt u kritisch naar uw watermanagement? En ziet u water echt als een waardevol productiemiddel?
In de Total Water Care webinar leggen Guus Verhaag en Peter Hendriks uit hoe u met goed drinkwater voor uw vee meer winst kunt behalen.

Het is algemeen bekend dat goede voeding cruciaal is voor gezonde dieren en goede productieresultaten. En onder goede voeding verstaan we water en voer. Genoeg drinken is zeker zo essentieel als voldoende eten. Dit geldt zeker voor productiedieren, want wist u dat melk voor meer dan 85% uit water bestaat? En wist u dat vlees (spierweefsel) voor meer dan 75% uit water bestaat?

VOLG GRATIS DE TOTAL WATER CARE WEBINAR EN MAAK OOK VAN UW WATERBRON EEN INKOMSTENBRON