“Water zonder coli-bacterie, de waterstalen bewijzen het voordeel van Ultra Filtratie”

Op dit bedrijf met 250 melkkoeien, 300 jongvee en 70.000 vleeskuikens wordt het water gewonnen door dieptedrainage. Hierbij wordt het drinkwater zo’n 3 meter onder de grond door grote slangen onttrokken en richting een grote citerne onder de schuur gepompt. Deze waterbron geeft het gehele jaar voldoende drinkwater. Dit is vooral in dit gebied erg belangrijk, want drinkwater kost in deze regio zo’n 2,50 per m3. Het drinkwater bevat geen ijzer, maar wel veel kalk. Het heeft een hardheid van 30 dh en bevat colibacteriën. Tevens bevinden zich zwevende deeltjes in het water.

“Water zonder coli-bacterie, de waterstalen bewijzen het voordeel van Ultra Filtratie” Het bij de bron reinigen van drinkwater is beter voor uw leidingwerk, machines en zeker voor uw vee."

De behaalde resultaten:

0
Geen reinigingsmiddelen noodzakelijk
0 %
vrij van colibacteriën
0 %
Verlaagde hardheid

De installatie:

  • Zelfreinigende filters voor het filteren van zwevende deeltjes
  • Onthardingsfilter voor het verwijderen van kalk
  • Ultra filtratie voor het verwijderen van bacteriële vervuiling

Voorwaarden van de veehouder:

  • Schoon en betrouwbaar drinkwater zonder reinigingsmiddelen
  • Altijd voldoende water, ook op piekmomenten en ook als het systeem gereinigd wordt.
  • De installatie moet volledig zelfstandig werken
  • Het bedrijf maakt gebruik van meerdere waterbronnen. Het systeem moet op deze al deze bronnen aansluiten
  • Men wil de waterstand per afdeling kunnen aflezen met behulp van elektronische watermeters.

“Water zonder coli-bacterie, de waterstalen bewijzen het voordeel van Ultra Filtratie” Het bij de bron reinigen van drinkwater is beter voor uw leidingwerk, machines en zeker voor uw vee."

Vragen over dit project of andere vragen?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.
totalwatercare waterzuiveringssysteem stappen

Meer winst met schoon drinkwater voor uw vee? Bekijk de gratis webinar!

Kijkt u kritisch naar uw watermanagement? En ziet u water echt als een waardevol productiemiddel?
In de Total Water Care webinar leggen Guus Verhaag en Peter Hendriks uit hoe u met goed drinkwater voor uw vee meer winst kunt behalen.

Het is algemeen bekend dat goede voeding cruciaal is voor gezonde dieren en goede productieresultaten. En onder goede voeding verstaan we water en voer. Genoeg drinken is zeker zo essentieel als voldoende eten. Dit geldt zeker voor productiedieren, want wist u dat melk voor meer dan 85% uit water bestaat? En wist u dat vlees (spierweefsel) voor meer dan 75% uit water bestaat?

VOLG GRATIS DE TOTAL WATER CARE WEBINAR EN MAAK OOK VAN UW WATERBRON EEN INKOMSTENBRON