Waterinstallaties voor de veehouderij

Waterinstallaties voor de veehouderij

Total Water Care helpt ondernemers in de agrarische sector met het inrichten, onderhouden en monitoren van de watervoorziening voor uw dieren. Zo bent u er zeker van dat uw vee altijd voldoende, schoon, gezond en betrouwbaar drinkwater heeft.

Om dit te realiseren doorloopt Total Water Care de volgende vier stappen: distributie, zuivering, dosering en monitoring. Het optimaal inrichten van uw totale drinkwatersysteem is afhankelijk van allerlei factoren, er is geen standaardoplossing voor ieder bedrijf. Daarom bekijken wij per stap welke waterinstallaties geschikt zijn voor uw bedrijf.

Bekijk hieronder per stap welke installaties wij kunnen plaatsen.

distributie-1

Distributie
Zorg voor voldoende drinkwater

Voor het distribueren van water kunnen verschillende waterinstallaties worden ingezet. Afhankelijk van het type bron adviseren wij over alle benodigdheden voor het transporteren van water van A naar B, oftewel van de bron tot aan het dier.

Waar moet ik dan allemaal aan denken?

De waterbron

Welk water er gebruikt wordt op een bedrijf bepaalt voor een belangrijk deel de begin kwaliteit en hoe de rest van de watervoorziening er uit komt te zien. De keuze voor de juiste waterbron hangt af van de locatie, beschikbaarheid, volume en kostprijs. In de veehouderij wordt veelal gebruik gemaakt van bronwater, echter is hergebruik van regenwater ook volop in ontwikkeling. Wat zijn de voor- en nadelen van per waterbron?

Leidingwater

Leidingwater is over het algemeen een zeer betrouwbare bron voor drinkwater. Het water wordt namelijk door de leidingwater maatschappij gezuiverd en de kwaliteit wordt regelmatig uitgebreid gecontroleerd. Wel moet er vaak een relatief grote aansluiting aangevraagd worden en bent u niet altijd verzekerd van voldoende druk. Alles bij elkaar is leidingwater voor professionele veehouders een relatief dure optie.

Bronwater

Door het aanleggen van een eigen bronwatervoorziening voor het oppompen van grondwater is er altijd water beschikbaar. Afhankelijk van de diepte en de locatie van de bron kan de kwaliteit van het water sterk variëren. Het is dus noodzakelijk om uw water na het oppompen te zuiveren. Meestal is dit het verwijderen van overtollige mineralen zoals ijzer, mangaan of kalk. Ook kan er bijvoorbeeld zwevend vuil uitgefilterd worden. Wij adviseren een diepere bron met een royale diameter. Een ondiepe bron heeft vaak een slechtere en sterk wisselende waterkwaliteit. Bij een te kleine diameter bestaat namelijk de kans dat er zand omhoog gepompt wordt. In beide gevallen zal er een uitgebreidere waterzuivering nodig zijn. Het voordeel van een eigen bron is dat u erg gemakkelijk de capaciteit en de benodigde druk af kunt stemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Ook is bronwater kostprijstechnisch vrijwel altijd de meest interessante optie. U kunt hiermee vrijwel standaard enkele duizenden euro’s per jaar mee besparen ten opzichte van leidingwater.

Regenwater / Hemelwater

Regenwater is van nature schoon water. De kwaliteit van het water wordt voornamelijk bepaald door de manier waarop het opgevangen en opgeslagen wordt. In de veehouderij wordt het regenwater veelal opgevangen via het dakoppervlak en wordt het opgeslagen in betonnen bunkers in de grond. Via deze weg kan er veel vervuiling mee spoelen, zoals bladeren, stof en vogelpoep. Het is daarom belangrijk om het water, voordat het wordt opgeslagen, te filteren. Het gefilterde hemelwater wordt opgeslagen in een citerne of bunker. Zodra het water wordt opgepompt wordt het nogmaals door een filtersysteem gehaald en kan het door middel van UV licht gedesinfecteerd worden.

Pompen

Door middel van een pomp wordt het water van de bron naar het dier gebracht. Het type pomp is afhankelijke van de huidige situatie, de gewenste bron en uw persoonlijke wensen. Voor de juiste selectie van een pomp dient maar voor 10% naar de pomp gekeken te worden. Dit wordt namelijk voor 90% bepaald door de omgeving waarin de pomp wordt geplaatst. Naar schatting zijn in de praktijk zo’n 70% van de pompen verkeerd geselecteerd. Dit kan door een foutieve pompselectie, maar ook wijzigingen in uw proces of een gewijzigde productiecapaciteit door een verbouwing. Een verkeerde pomp kan resulteren in verhoogde onderhoudskosten, een te hoog energieverbruik, onstabiele productie en verkorte levensduur van de pomp.

De meest voorkomende waterpompen op agrarische bedrijven zijn:

  • Ondergrondse pompen
  • Bovengrondse pompen
  • Zelfaanzuigende pompen
  • Centrifugale meertraps pompen

Drukregelaars

Ten slotte is ook een aansluitende drukregelaar essentieel voor het constant houden van de druk in uw waterleiding. Dit kan frequentie gestuurd worden of aan/uit, beiden systemen hebben voor en nadelen. Onze adviseurs kijken graag met u mee naar de ideale waterinstallatie voor uw bedrijf.

Zuivering

Zuivering
Schoon water voor uw dieren

In deze stap staat de kwaliteit van het water dat binnenkomt centraal. We halen alle ongewenste stoffen uit het water zodat we schoon water overhouden. Hierbij beginnen we met het beoordelen van drinkwater met de eigen zintuigen. Zijn er afwijkingen in de geur of kleur, is het troebel of zweven er deeltjes rond? Vervolgens kijken we naar de chemische parameters (hardheid, ijzer, mangaan, ammonium, nitraat, sulfaat, etc.) en de microbiologische parameters (bacteriën, virussen, gisten of schimmels). Op basis van deze resultaten kunnen we een geschikte zuiveringsinstallatie adviseren.

Total water Care heeft een breed scala aan zuiveringssystemen. Afhankelijk van de vervuiling in uw water selecteren wij een geschikte zuiveringsinstallatie. Wij kijken graag met u mee voor de ideale oplossing voor uw bedrijf.

Benieuwd naar de beschikbare installaties?

Geur / kleur

Het verwijderen van geur en kleur aan water doen wij met beluchting en ontgassingsinstallaties, actief kool of lonenwisseling met scavenger hars.

Mineralen

Het onttrekken van overbodige mineralen uit water kan door middel van beluchting en filtratie systemen, ionenwisseling, nanofiltratie of een RO-installatie.

Zwevend vuil

Het reinigen van zwevend vuil uit drinkwater gebeurt door middel van filters. De meest gebruikte filter is de zelfreinigende filter. Andere opties zijn zakfilters en kaarsfilters.

Microbieel

Het verwijderen van virussen en bacteriën uit water kan aan de hand van ultrafiltratie, nanofiltratie, een RO-installatie en UV licht. Ook hier is de ideale situatie afhankelijk van uw bedrijf, uw wensen en de combinatie van de vervuiling in uw water. Wij kijken graag met u mee naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Dosering

Zuivering
Schoon water voor uw dieren

Nadat alle ongewenste stoffen uit het water zijn verwijderd, gaan we de samenstelling verbeteren zodat het water ook daadwerkelijk gezond wordt. Dit doen we door het herstellen van de pH-waarde van het water, het toevoegen van voedingsadditieven om eventuele tekorten te compenseren en door het doseren van reinigings- en desinfectiemiddelen ter voorkoming van biofilmvorming.

Bij het selecteren van een schikt doseersysteem voor uw bedrijf wordt rekening gehouden met een aantal factoren:

Hoeveelheid / Dosering

Dit spreekt voor zich, de hoeveelheid water bepaalt het volume en de kracht van de doseerpomp.

Product / Chemische bestendigheid

Bij het selecteren van een doseerpomp moet de chemische bestendigheid van de pomp aansluiten bij het product dat gedoseerd dient te worden. Denk hierbij aan reiniging- en ontsmettingsmiddelen voor waterleidingen.

Viscositeit

Viscositeit staat ook wel bekend als stroperigheid, traagvloeibaarheid of juist dikvloeibaarheid van een vloeistof. Het is dus de mate waarop de stroperigheid wordt gemeten, dit wordt aangegeven met de eenheid Pascal-seconde (Pa’s). Een doseerpomp voor het toevoegen van een stroperig product zal een hoge mPas moeten kunnen hanteren.

Gasvorming

Bij het doseren van bijvoorbeeld peroxide houdende producten kan er tijdens het doseren gas ontstaan. In dit geval zal er een uitlaatventiel nodig zijn om het gas af te voeren. Bovendien kan er bij het doseren van vloeistoffen aan water uit bepaalde bronnen gas vrijkomen. Hier moet dus vooraf naar gekeken worden.

Monitoring-check

Monitoring
De kwaliteit waarborgen

Een betrouwbaar watersysteem ontstaat niet alleen door het op de juiste manier inrichten van de watervoorziening, ook het onderhouden installaties en het monitoren van de waterkwaliteit is hiervoor van belang. Door middel van sensoren en periodieke metingen houden wij de waardes van het water in de gaten. Hierdoor kunnen wij borgen dat er altijd voldoende, schoon, gezond en betrouwbaar drinkwater beschikbaar is voor uw vee.

Een betrouwbaar water, hoe kan ik dat borgen?

Afhankelijk van de controle worden er automatische of periodieke controles gedaan. Op een persoonlijke online pagina hebt u alle controles 24/7 inzichtelijk. Daar waar afwijkingen plaatsvinden, zal u direct een melding ontvangen of sturen wij een monteur.

Automatisch / manueel

  • Het continu meten van de waterafname
  • Het continu bijhouden van de dosering per product

Continu / periodiek

  • De afname van periodieke watermonsters in een laboratorium om de kwaliteit te borgen

Onderhoud

Het belang van optimaal drinkwater voor vee is groot. Er wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het water en de gevolgen van vervuilingen en infecties zijn groot. Om de kwaliteit te borgen zal naast het water ook het systeem met regelmaat gecontroleerd en onderhouden moeten worden. Dit omvat het controleren van de filters tot aan het eiken van doseerpompen. Onze servicemonteurs nemen dit gehele proces uit handen.

Icoon-processen-sharp