Home

VAN BRON TOT DIER

TOTAALAANPAK DRINKWATER VOOR DE VEEHOUDERIJ

VAN BRON TOT DIER

TOTAALAANPAK DRINKWATER VOOR DE VEEHOUDERIJ

Schoon drinkwater voor uw veehouderij

Wij zorgen ervoor dat elke veehouder het water voor zijn dieren zelf kan drinken!

Goed drinkwater is niet vanzelfsprekend maar is wel een cruciale basisvoorwaarde voor een gezonde veehouderij. Verminderde waterkwaliteit leidt tot productieschade, zoals meer ziektes, verminderde groei, lagere melkgift en een slechtere voerbenutting. Total Water Care staat voor een totaalconcept om de waterkwaliteit te borgen van de bron tot aan het dier, zodat u als veehouder ten alle tijden verzekerd bent van schoon, fris en smakelijk drinkwater.

Meer winst met schoon drinkwater voor uw vee? Bekijk de gratis webinar!

Kijkt u kritisch naar uw watermanagement? En ziet u water echt als een waardevol productiemiddel? In de Total Water Care webinar leggen Guus Verhaag en Peter Hendriks uit hoe u met goed drinkwater voor uw vee meer winst kunt behalen. Het is algemeen bekend dat goede voeding cruciaal is voor gezonde dieren en goede productieresultaten. En onder goede voeding verstaan we water en voer. Genoeg drinken is zeker zo essentieel als voldoende eten. Dit geldt zeker voor productiedieren, want wist u dat melk voor meer dan 85% uit water bestaat? En wist u dat vlees (spierweefsel) voor meer dan 75% uit water bestaat? VOLG GRATIS DE TOTAL WATER CARE WEBINAR EN MAAK OOK VAN UW WATERBRON EEN INKOMSTENBRON

Gratis_watertest_button_trans

Is uw water echt schoon?

U kunt nu de kwaliteit van uw water testen met onze watertest

Water is van cruciaal belang voor een goede gezondheid van uw dieren. Toch wordt het belang van water vaak onderschat: water is toch water?

Vraag de test aan via onze website en krijg binnen enkele dagen inzicht in de kwaliteit van het drinkwater van uw vee.

Wat u van ons kunt verwachten

Distributie-icon

1. DISTRIBUTIE

Altijd voldoende drinkwater

De distributie van water staat aan de basis van elke drinkwaterinstallatie. Het omvat alle benodigdheden om het water van A naar B te transporteren. Oftewel van de bron tot aan het dier.

Zuivering

2. ZUIVERING

Schoon water voor uw dieren

Door slim te filteren wordt zwevend vuil verwijderd, worden (te) hoge concentraties mineralen uit het water gehaald en maken we micro bacteriële verontreinigingen onschadelijk. Het resultaat is helder, fris en smakelijk drinkwater voor uw dieren.

Wat u van ons kunt verwachten

Distributie-icon

1. DISTRIBUTIE

Altijd voldoende drinkwater

De distributie van water staat aan de basis van elke drinkwaterinstallatie. Het omvat alle benodigdheden om het water van A naar B te transporteren. Oftewel van de bron tot aan het dier.

Zuivering

2. ZUIVERING

Schoon water voor uw dieren

Door slim te filteren wordt zwevend vuil verwijderd, worden (te) hoge concentraties mineralen uit het water gehaald en maken we micro bacteriële verontreinigingen onschadelijk. Het resultaat is helder, fris en smakelijk drinkwater voor uw dieren.

Dosering

3. DOSERING

Gezond water voor uw dieren

De distributie van water staat aan de basis van elke drinkwaterinstallatie. Het omvat alle benodigdheden om het water van A naar B te transporteren. Oftewel van de bron tot aan het dier. Al uw dieren moeten immers voldoende te drinken krijgen.

Zuivering

4. MONITORING

De kwaliteit waarborgen

Tenslotte zorgen wij dat de gewenste kwaliteit en concentraties na eventuele toevoegingen aan het water op het juiste niveau blijven. Dit doen wij door de waardes in de gaten te houden via sensoren of periodieke metingen, zodat de waterkwaliteit wordt gewaarborgd.

Dosering

3. DOSERING

Gezond water voor uw dieren

De distributie van water staat aan de basis van elke drinkwaterinstallatie. Het omvat alle benodigdheden om het water van A naar B te transporteren. Oftewel van de bron tot aan het dier. Al uw dieren moeten immers voldoende te drinken krijgen.

Zuivering

4. MONITORING

De kwaliteit waarborgen

Tenslotte zorgen wij dat de gewenste kwaliteit en concentraties na eventuele toevoegingen aan het water op het juiste niveau blijven. Dit doen wij door de waardes in de gaten te houden via sensoren of periodieke metingen, zodat de waterkwaliteit wordt gewaarborgd.

Zuiver water per diergroep

Zuiver water per diergroep

Wat onze klanten zeggen:

Hilde

De melkproductie is met 2 tot 3 liter gestegen met gelijk blijvende gehaltes Op dit rundveebedrijf met 120 melkkoeien, 40…

Lees deze testimonial

Testimonial Dries Lahousse

“De waterstalen bewijzen het voordeel van Ultra Filtratie” Melkvee en pluimveehouder Dries Lahousse was altijd terughoudend met het gebruik van…

Lees deze testimonial

Testimonial Matthys Johan

Van oppervlaktewater naar kwalitatief drinkwater “Het feit dat ik volledig ben overgestapt van leidingwater naar oppervlaktewater is mijn inziens het…

Lees deze testimonial