VAN BRON TOT DIER

TOTAALAANPAK DRINKWATER VOOR DE VEEHOUDERIJ

Wij zorgen ervoor dat elke veehouder
het water voor zijn dieren zelf kan drinken!

Goed drinkwater is niet vanzelfsprekend maar is wel een cruciale basisvoorwaarde voor een gezonde veehouderij. Verminderde waterkwaliteit leidt tot productieschade, zoals meer ziektes, verminderde groei, lagere melkgift en een slechtere voerbenutting. Total Water Care staat voor een totaalconcept om de waterkwaliteit te borgen van de bron tot aan het dier, zodat u als veehouder ten alle tijden verzekerd bent van schoon, fris en smakelijk drinkwater.

Benieuwd hoe wij te werk gaan?

Bekijk dan hier onze bedrijfsvideo. Wij laten stapsgewijs zien hoe wij de waterkwaliteit verbeteren.
Video afspelen

1. DISTRIBUTIE

Zorg voor voldoende drinkwater

De distributie van water staat aan de basis van elke drinkwaterinstallatie. Het omvat alle benodigdheden om het water van A naar B te transporteren. Oftewel van de bron tot aan het dier. Al uw dieren moeten immers voldoende te drinken krijgen.
Meer info…

2. ZUIVERING

Schoon water voor uw dieren

We halen alle ongewenste stoffen uit het water. Door slim te filteren wordt zwevend vuil verwijderd, worden (te) hoge concentraties mineralen uit het water gehaald en maken we micro bacteriële verontreinigingen onschadelijk. Het resultaat is helder, fris en smakelijk drinkwater voor uw dieren.
Meer info…

3. DOSERING

Houd je dieren gezond

Nadat alle ongewenste stoffen uit het water verwijderd zijn, kunnen er bepaalde stoffen aan toegevoegd worden. Denk hierbij aan reinigings- en desinfectiemiddelen om biofilmvorming te voorkomen en de waterkwaliteit op niveau te houden.
Meer info…

4. MONITORING

De kwaliteit waarborgen

Tenslotte zorgen wij dat de gewenste kwaliteit en concentraties na eventuele toevoegingen aan het water op het juiste niveau blijven. Dit doen wij door de waardes in de gaten te houden via sensoren of periodieke metingen, zodat de waterkwaliteit wordt gewaarborgd.
Meer info…

Waterzuivering
rundveehouderij

Melk bestaat voor 90% uit water. Hoogproductieve koeien drinken daarom wel 150 liter water per dag. De wateropname van een koe heeft hierdoor direct effect op de productie van melk.​
Lees meer…

Waterzuivering
pluimveehouderij

Schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van pluimvee. Drinkwater speelt een belangrijke rol bij de vertering van voer en het regelen van de lichaamstemperatuur.​
Lees meer…

Waterzuivering
varkenshouderij​

Een varken drinkt twee keer zoveel meer als dat hij eet. Een zeug drinkt ongeveer 20 liter water per dag. Een slechte waterkwaliteit heeft direct invloed op de gezondheid van de varkens.​
Lees meer…

Wat onze klanten zeggen